Verslag Volxvergadering 26.01.13

Posted by & filed under , , .

Verslag Volxvergadering 26.01.13

Vanwege de koude was deze volxvergadering redelijk kort…:-)

1. Rondvraag

2. Weggeefkast?

  • Het idee van een weggeefkast werd nogmaals onder de loupe genomen. Toch blijkt dat er nog enkele praktische problemen omtrent dit initiatief bestaan, zo moet er nagedacht worden over een mogelijke locatie, plaatsen zoals De Coninck Plein en Dam Plein werden genoemd, maar ook het aanspreken van buurtcomites en de buurt regisseur om de nodige vergunningen en het in’t oog houden van deze weggeefkast te verzekeren zijn nodig. Wordt vervolgt…

3. OccupyAntwerp’s aanwezigheid op andere evenementen.

  • Jef stelde voor om met Occupiers op maandag 28.01 naar de 1ste gemeenteraad te gaan en het initiatief “Stop Armoede Nu” te ondersteunen. Voor meer informatie omtrent dit initiatief zie www.stoparmoede.nu.

4. Sneeuwballen en GAS-boetes

  • Zaterdag was ook de dag van het grote sneeuwballengevecht in ’t Stadspark. Naar aanleiding daarvan was OccupyAntwerp benaderd door de politie om niet deel te nemen aan dit evenement! Even was er discussie hoe we dit zouden aanpakken, openlijk negeren en een boete riskeren of gewoon representatief aanwezig zijn zonder echt met sneeuwballen te gooien. Laat het volstaan te zeggen dat we leute hebben gehad in dit Breugheliaans sneeuwfestijn. Uiteindelijk bleek de waarschuwing van de politie gewoon intimidatie.

5. Oproep tot grotere inzet.

  • Patsy ten slotte pleitte voor een nog grotere inzet en bereidheid tot actie tegen armoede en al haar uitwassen. Dit naar aanleiding van het recente overlijden van twee van haar vrienden die zelf geen uitweg meer zagen uit de gevolgen van de crisis.

6. Tenslotte n.a.v. Gedichtendag:

  • Sarah’s oproep op FB: “De gedachten zijn vrij en de gedichten ook.
    Wat denken jullie ervan om een oproep voor zaterdag te lanceren om samen een gedichtenmuur te bouwen zaterdag op het plein? Iedereen schrijft een gedicht, en/of print dat af en we plakken ze allemaal samen op de tent?”

 

Dus…alle gedichten welkom op Zaterdag 02.02.13! Tot dan…