Overzicht Volxvergadering 12.01.13

Posted by & filed under , .

 1. Rondvraag

  • Tijdens de rondvraag kwam een voorstel om op de OccupyAntwerp.be website een aparte pagina aan te maken met informatie omtrent het opstarten van Volxkeukens. Dit naar aanleiding van verschillende vragen hierover. De idee achter de pagina is het bieden van contacten en indien nodig daadwerkelijke hulp aan mensen die in hun regio – stad – wijk dergelijk initiatief willen opstarten. Armoede beperkt zich immers niet enkel tot A Stad.

 2. Voorlezing Verslag 05.01.13

  • Tijdens de voorlezing van het verslag ontstond wederom de discussie over de locatie van OccupyAntwerp. Bij de vorige Volxvergadering werd besloten om de locaties af te wisselen op seizoensbasis – met eventuele aanpassingen naargelang omstandigheden. Toch werden bepaalde vragen gesteld omtrent de profielen van de twee locaties. Zo zou de Groenplaats een meer relaxte sfeer kennen, meer volk trekken, een mooiere setting zijn, maar ook meer middenklasse aantrekken (wat de doelgroep is van het bewustmakings-aspect van OccupyAntwerp). Ook het verdelen van info via pamfletten en de vloerkrant zou veel vlotter verlopen op de Groenplaats.

  • Naar aanleiding van de voorgaande discussie – en de stemming van vorige week – werd de vraag gesteld om na te denken over de manier waarop beslissingen worden genomen. Men kwam tot het besluit dat aanwezig zijn tijdens de Volxvergaderingen eigenlijk het enige criterium was.

3. Aanvragen van vergunningen

  • Om de niet hiërarchische structuur van OccupyAntwerp te beklemtonen werd besloten de aanvragen aan het stadsbestuur op steeds wisselende basis en gezamenlijk (in groepjes van twee of drie) te doen.

 4. Alcohol

  • Als antwoord op het alcoholverbod op het Astrid Plein werd besloten zelf onze eigen ludieke “verbods” borden te maken. Ieder die alcohol wenst te consumeren op het plein doet dit uiteindelijk op eigen verantwoordelijkheid. Als OccupyAntwerp wensen we niet te provoceren, wie alcohol meebrengt zullen we informeren over de mogelijke wettelijke gevolgen, zonder echter iemand te vertellen wat hij/zij moet/kan doen…we zijn uiteindelijk vrije mensen, verantwoordelijk voor wat we doen!

 5. Nieuwsbrief

  • Kopijen van de nieuwsbrief zullen ook ter inzage liggen op de OccupyAntwerp meeting + papier voor inschrijving voor de nieuwsbrief

 6. Oproepen voor helpende handen

  • Vloerkrant: Praktisch meewerken aan de krant, ideetjes uitwerken, …

  • Regenboog: Mee helpen met sorteren van inzamelacties, …

 7. Topics volgende vergadering:

  • Boeken (ruil, verkoop)