Een paradijs waait uit de storm-Thomas Decreus

Posted by & filed under .

Een paradijs waait door de storm

Een paradijs waait uit de storm · Over democratie en verzet
Thomas Decreus

Met een voorwoord van Paul Goossens

De voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte bekend onder verschillende namen: de ‘indignados’, ‘occupy’ of simpelweg de ‘99%’. Volgens filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%. Met die gewaagde stelling gaat Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe kritiek te onderwerpen. Hij ontmaskert de representatieve democratie als een verborgen aristocratie en wijst op de onverenigbaarheid van het democratisch ideaal met premissen van het neoliberale beleid en het marktdenken. Toch is dit essay meer dan zomaar een kritiek. Het is ook een poging om uit de stormen van het heden een nieuwe politiek van de hoop te schetsen die een antwoord biedt op het heersende pessimisme.

Auteur

Thomas Decreus studeerde geschiedenis en filosofie aan de universiteit van Leuven. Hij werkt er aan een doctoraat dat de conceptuele linken wil blootleggen tussen (politieke) representatie, hegemonie en macht. Thomas Decreus was medeorganisator van de SHAME-betoging in 2011. Een paradijs waait uit de storm is zijn debuut als schrijver

Een erehaag van quotes

Psychiater en schrijver van Identiteit Paul Verhaeghe vergelijkt het debuut van Thomas Decreus met een rijk gedekte tafel die hij sterk aanbeveelt. Europajournalist Paul Goossens stelt in zijn voorwoord: ‘Voor de vragen-die-er-toe-doen kun je bij Decreus terecht.’ Docente antropologie Nadia Fadil spreekt van een verfrissende bijdrage tot het maatschappelijk debat. En schrijver Jeroen Olyslaegers besluit: ‘De democratie hoort aan een infuus waarbij Thomas Decreus zijn inzichten helder laat binnen druppelen. Zéér inspirerend, meteen opgenomen in mijn bloedbaan van inzicht.’