Verslag vergadering 09.09

Posted by & filed under , .

Volgende puntjes zijn besproken :

 

1. “Antwerpen Aan ’t Woord” (Koen Wynants)

2. Antwerp Occupy Speakers Corner

3. Antwerp Occupy Volxrechtbank

4. Voorbereidings-aktie 5 oktober, March against Monsanto (12.10)

5. March against Monsanto – Brussel – 12.10

6. Antwerp Occupy op ‘Het Plein’

7. Nieuwe flyers

8. We Hebben Centen Nodig!

9. Geefmand -koffer

10. Cercle de Silence

11. Werking Website

 

1. “Antwerpen Aan ’t Woord” (Koen Wynants)

Er is een uitnodiging van “Antwerpen aan ’t Woord” gekomen om deel te nemen aan hun tweedaags stadsfestival met o.a. een symposium, een feest (’s avonds voor de deelnemers) en een parcours verspreid over de 9 Antwerpse districten waar alle Antwerpenaren kunnen proeven van allerhande inspirerende Antwerpse participatie-initiatieven.

Dit vindt plaats op 15-16 november, dus als we op 16 november een fijne, speciale aktie op poten kunnen zetten?

Het wordt dan door AAHW gepromoot!

Alle ideeën zéér welkom! (bijv. actie rond GAS-boetes, cannabis-repressie, Armoede in A’pen…)

 

2. Antwerp Occupy Speakers Corner

Schitterend idee : om maandelijks een “Speakers Corner” te houden. We zouden dan sprekers uitnodigen, vanuit de sociale, culturele, ecologische, en politieke wereld. Hier gaat wel wat werk aan vooraf, tekst voor de uitnodigingen, er moet flink wat publiciteit gemaakt worden voor deze evenementen, aangezien het voor de sprekers ook interessant moet worden om hun woordje te plaatsen!

We hebben een boel perscontacten die we kunnen/moeten aanschrijven, zowel van de geschreven pers als van de televisie, en dat gaan we dus doén!

Het zou ook best gefilmd worden, dus als er iemand is die op een propere manier zou kunnen filmen?

Mensen die eventueel nog potentiële sprekers kunnen voorstellen…laat maar weten!

En ook proberen via de infopolitie voor verschillende maanden toestemming te krijgen voor hetzelfde plein (kan Groenplaats zijn, Conscienceplein, Muntplein, Steenplein…), telkens voor de laatste zaterdag van de maand.

*Alles hierboven onder voorbehoud van genoeg enthousiasme en medewerking, hier moeten toch wel een paar taken verdeeld worden…

 

3. Antwerp Occupy Volxrechtbank

Er is een voorstel om een Volxrechtbank samen te stellen (éénmalig of niet, dat zal de toekomst uitwijzen).

Hier hebben we de kans om eens tegen een aantal schenen te trappen!

Ook hier weer toch wel flink wat (research) werk aan :

– “acteurs” : rechter, aanklager, advocaat, beklaagde, (volx-)jury…

– teksten opstellen

– best ook filmen

– pers verwittigen!!

Laat jullie inspiratie maar vloeien, deze richting uit!

*Alles hierboven onder voorbehoud van genoeg enthousiasme en medewerking, hier moeten toch ook wel een paar taken verdeeld worden…

 

4. Voorbereidings-aktie 5 oktober, March against Monsanto (12.10)

We hebben gemerkt dat een hoop mensen écht niet weten waar de MaM over gaat, dat veel mensen zelfs nog nooit van de Monsanto-nachtmerrie gehoord hebben, vandaar dat we een info-actie willen doen op 5 oktober (één week voor de March in Brussel)

De vorige Monsanto-actie was een succes, dus dat doen we nog eens over! Gasmaskers, blikjes met Monsanto & Roundup etiketten…

Iemand gaat de vloerkranten updaten (de Monsanto-vloerkrant), en zorgt ook voor een flinke poster (logo van de MaM). Er zijn ook officiële MaM-flyers, in het Engels, dus misschien moeten we die ook in het Nederlands vertalen?

Eén probleempje, het logo is niet verkrijgbaar in hoge resolutie, ik heb de organisatie aangeschreven, en die hebben géén afdruk in HR… Enfin, dat valt wel op te lossen…

*Ondertussen, via Occupy Brussel toch wel afdrukbare logo’s ontvangen!

 

5. March against Monsanto – Brussel – 12.10

We gaan met z’n allen Brussel weer onveilig maken! Probeer zoveel mogelijk mensen uit te nodigen, warm te maken, zodat we een flinke delegatie hebben! Inschrijven via de page, zodat we goedkope treintickets kunnen bestellen. Verdere info volgt. (zie ook de OA-page)

 

6. Antwerp Occupy op ‘Het Plein’

Een aantal onder ons ziet het niet meer zitten om wekelijks een thema-actie ineen te steken, vandaar dat we willen voorstellen om maandelijks één grote, mooi opgezette actie te doen (kan eventueel samenvallen met de Speakers Corner).

We zijn er evenwel van overtuigd, dat Occupy Antwerp wekelijks aanwezig moet zijn op een plein, mét banner en flyers, zodat we niet uit het zicht en de aandacht verdwijnen!

Er zijn ook mensen die het niet zien zitten om met de handen in de schoot op ‘een plein te zitten’, en die gaan er dus niet altijd bij zijn, als er géén thema-actie is, maar we willen er wel zeker van zijn, dat OA de pleinen wekelijks blijft occuperen, dit is écht wel belangrijk!

 

7. Nieuwe flyers

Tijd voor nieuwe flyers! We gaan voor minder tekst, duidelijke bewoordingen en contactinfo (fb, website, mailadres)

Er komt een blanco kader, waar de acties kunnen ingevuld worden. (met stickers)

Er zou ook een flyer zijn zonder kader, die we kunnen verspreiden over een aantal café’s en culturele centra enz.

Michel gaat info vragen over het kostenplaatje in geval van 2-kleuren-druk (voor 5000 stuks zou dit ong. 100 euro kosten)

en vergelijken wat best uitkomt, laten drukken of kopiëren.

..En dit brengt ons naadloos naar het volgend item..

 

8. We Hebben Centen Nodig!

Velen horen het niet graag, maar centen zijn ook bij Occupy belangrijk… voor de flyers nu in de eerste plaats.

Voorlopig hebben we wat we nodig hebben, qua uitrusting (tentje, tafel, knutselgerief…) maar zoals al gesteld in vorig punt, we hebben geld nodig voor de nieuwe flyers. Er moeten ook nieuwe badges gemaakt worden, en heel vaak moet nieuwe duck-tape aangekocht worden (is ook niet gratis!)

De badges, en de lieftallige hartjes van Ann zorgen steeds voor een leuk centje, maar is niet voldoende om bijvoorbeeld nieuwe flyers te maken. Het kan niet zijn dat een paar mensen steeds weer in eigen zak moeten tasten om financieel bij te springen.

Er zou nog wel een centje in kas zijn, daar kunnnen dan de nieuwe badges van gemaakt worden, die kosten liggen niet hoog.  (Wie ging die nieuwe badges maken?? )

Het wordt snel weer kouder buiten, dus warme drankjes kunnen ook wat centjes opbrengen (thee, warme choco…)

Soms is dat écht wel mooi, zoals bij de solidariteitsacties voor de Turken, hebben we toch wel zowat 100 euro bijeengeschraapt, waar we dan het laminaat-toestel, de tafel en tent van gekocht hebben…

Kunnen de creatievelingen onder ons misschien ideetjes spuien? (misschien iets van sleutelhangertjes, gehaakt of geknoopt, armbandjes…)

 

9. Geefmand -koffer

Vorige week op het plein stond er een mooie geef-mand, ‘Gerda’, en we zouden dat willen uitbreiden, met een geef-koffer ‘Bertha!’

Dit hoeft niet elke week, maar we hebben nog een hoop kleren in de Plansjee staan, straks is het weer Sinterklaas, (tijd gaat snel!) dus speelgoedjes zijn ook altijd welkom. Je kan mensen uit je eigen omgeving ook warm maken om hier mee aan te helpen.

 

10. Cercle de Silence

Nog een fijn idee “Cercle de Silence”, een ideetje op vakantie in Frankrijk meegepikt : een aantal mensen vormen een stilzwijgende cirkel, er staat uitleg over de aktie op een poster (in hun geval, op een schildersezel), en er wordt ook geflyerd. Volgens A&P is dit redelijk indrukwekkend, mensen vragen zich af waarom er een ‘stille kring’ gevormd is, informeren zich via de poster(s) en flyers, en sluiten zich vaak aan bij de groep…

Dit zouden we wel eens willen uitproberen! En zoals steeds weer : Ideeën en mogelijke onderwerpen zéér welkom!

 

11. Werking Website

Er is nogal wat onduidelijkheid over de werking van de website, mensen haken af, er wordt nog weinig ge-updated, gelukkig wordt de kalender weer onderhouden.

Er zou een kleine, maar vàste kern moeten bijeengesprokkeld worden die die website gaat beheren, er zijn blijkbaar véél te véél admins, en niemand die er écht werk van maakt.

Misschien zouden de huidige admins eens moeten samenkomen, of toch zeker eens samen overleggen wat er verder moet gebeuren, op deze manier is het niet te doen om reclame te maken voor de website…

 

Ziezo, een héle boterham! Het was een goeie vergadering, bedankt allemaal!