Overzicht Volxvergadering 19.01.13

Posted by & filed under .

Vragen, topics voor volgende vergadering en correcties sturen naar contact@occupyantwerp.be 🙂

1. Bomenkap Eksterlaar

  • Op vraag van Lutgard was er een oproep om de petitie te tekenen tegen de bomenkap van Eksterlaar (Deurne). Er is al zo weinig groen, dus alle beetjes om het beetje groen te behouden, zijn welkom. Meer info en petitie: https://www.sites.google.com/site/groeneksterlaar/home

2. Website OccupyAntwerp.be

  • Het contact adres voor alle vragen is contact@occupyantwerp.be
  • Er is een nieuwe pagina op de site met overzicht van alle nieuwtjes van Occupy Antwerp (volxverslagen, info, …)

3. Occupy koor

  • Er was een oproep om zoveel mogelijk instrumenten mee te brengen om een ‘koor” op te richten om de occupyliedjes (en gerelateerde liedjes) voluit te kunnen mee zingen op het plein en onderweg. Dit brengt zowel sfeer als een boodschap naar de passanten toe. Volgende week staat het lied “Dona Dona” en “Bella Ciao” op het programma.
  • Meer ideeën voor muziek en artiesten zijn uiteraard welkom.

4. Weggeefwinkels

  • Er was de vraag om info over weggeefwinkels (adressen, openingsuren, …) door te sturen. Deze mag altijd doorgegeven worden via contact@occupyantwerp.be of op het plein.

5. Volxbibliotheek

  • Wegens praktische beperkingen werd er gevraagd om even te brainstormen ivm locaties, werking, …