Onomkeerbare Actie OA 17-08-13

Posted by & filed under , .

Donderdagavond, ik zet het nieuws op en luister. De omroepster van de VRT zegt, met de gebruikelijke, weloverwogen woorden dat de opwarming van de aarde volgens studies waaraan ook Belgen meewerkten “naar alle waarschijnlijkheid een onomkeerbaar proces is”. Gebaseerd op het feit dat de natuur de opwarming niet meer kan tegenhouden, omdat juist bij warmer weer de poriën van het blad sluiten (dit uit zelfbescherming) en planten dus minder CO² in zuurstof omzetten, wat leidt tot een vicieuze cirkel. En dat niemand reageert, verbaast me dusdanig dat ik besluit tegen beter weten in, toch maar zelf iets te doen.

Ik ben gechoqueerd. Tuurlijk hebben we dat al duizend keer gehoord en we willen de confrontatie niet aan, maar… dit is de VRT! De nationale zender nummer 1! Dit is officieel! Dit gaat over de essentie van het leven! De toekomst van de volgende generatie! Niemand, maar dan ook niemand heb ik gevonden in dezelfde gemoedstand.

Zaterdagmiddag Consiënceplein, Antwerpen.

Ik loop met een bord rond met daarop geschreven:

Wat
Is er “naar alle waarschijnlijkheid onomkeerbaar?”
Waarom
Reageert niemand?

Ik beloof voorbijgangers een klein cadeautje als ze hierop het antwoord geven. Er lopen nogal wat Nederlanders rond, die niet naar het Belgische journaal gekeken hebben, maar Belgen weten het evenmin. Op de honderdtal mensen die ik het gevraagd heb, waren er maar twee die wisten waarover ik het had. Eens ik het vertelde (en ze dus geen prijsje kregen) was de reactie eerder: “Oooh ja dát” (alsof het over een parkeerboete ging).

De hele zaak werd:

– geminimaliseerd

– ontkend

– genegeerd

Zelfs in het alledaagse leven zijn de gevolgen zichtbaar, maar niemand die er nog maar wat van zegt. Koning auto, koning voetbal en queen shopping gaan voor. De sfeer op de Titanic was waarschijnlijk net dezelfde. Zeg me alstublieft dat ik niet alleen ben, zeg me alstublieft dat jij ook verontwaardigd bent. Letterlijk ver-ont-waard-igd. En doen we dan iets? Of geven we onze kinderen de boodschap mee dat wij net als zij waarde-loos zijn?

– Karin Weyns