Noam Chomsky

Posted by & filed under .

Noam Chomsky werd geboren in 1928 en is al sinds langere tijd misschien wel de bekendste linkse intellectueel die nog in leven is. Hij werd vooral bekend door zijn politiek denken, mediakritiek en activisme, daarnaast ook door zijn academisch werk als taalwetenschapper.
Zijn werk wordt vooral geprezen in de anarchistische beweging en radicaal links, tijdens het voorbije jaar groeide hij uit tot bekende ondersteuner van de Occupy beweging, daarvoor was hij ook al erg invloedrijk voor het andersglobalistisch denken.
Chomsky schreef veel kritische boeken en teksten over het Amerikaanse binnenlands en zeker ook buitenlands beleid, en hij belichtte de rol van valse ideologie en mainstream media in westerse samenlevingen.
Via nieuwe media als youtube filmpjes en weblinks op nieuwe medianetwerken verspreiden zijn boodschappen zich wereldwijd. Hij spreekt ook voor gevulde zalen op universiteiten en elders om zijn politieke meningen en de aard van internationale ontwikkelingen kenbaar te maken.
Chomsky beschouwt zichzelf als een libertaire socialist, zijn streven naar vrijheid kenmerkt zich door een sterk syndicalistisch denken, hij gelooft in het belang van het opbouwen van bewegingen voor meer inspraak op de werkvloer en in de samenleving in zijn geheel. De laatste tijd leunt hij ook wat meer aan bij de Groenen in de VS, al blijft hij in de eerste plaats een onafhankelijk denker en activist.

Chomsky liet in 2011 vanuit de VS weten: “Ik heb nog nooit zoiets als de Occcupy beweging in schaal en aard gezien, hier en wereldwijd.” Het opwindendste aan Occupy vond hij de opbouw van samenwerkingsverbanden en linken die overal plaatsvonden. “Als ze behouden en uitgebreid kunnen worden kan Occupy leiden tot toegewijde pogingen om de samenleving een humanere koers te doen varen.” In een toespraak die hij in Boston hield voor een Occupy publiek liet hij wel weten dat die toewijding en ook veel werk verzetten belangrijk waren om sociale verandering te bekomen.

Een website over de man zelf: http://www.chomsky.nl/

Een pagina met veel links naar Nederlandstalige en andere bijdragen van en over hem:
http://www.dewereldmorgen.be/tags/noam-chomsky

Een recensie van zijn boek over Occupy op

http://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/recensie-noam-chomskys-qoccupyq.html

en ook 1 op
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/17/noam-chomsky-s-pamflet-occupy-hart-onder-de-riem-van-occupy

Uit 2011 zijn tekst “Occupy the Future” op
http://www.nationofchange.org/occupy-future-1320246767

Rafa Grinfeld