Naar school gaan kan niet voor iedereen?

Posted by & filed under .

Over de meerwaarde van onderwijs voor mensen zonder papieren.

Wat er misloopt:

Men wilt nog teveel de gaatjes plakken terwijl de band juist aan vervanging toe is. Morgen rijden we weer lek. Daarom moeten we uit het ‘korte termijn denken’ stappen en het debat rond migratie en integratie opentrekken. Maar dan wel op het juiste kabinet en in een volwaardig, op lange termijn gericht, beleidsplan. Niet ten koste dus van onze eigen sociale wetten, en niet als loze propagandastunt binnen een decreet dat hier niet voor dient.

Misschien moeten we termen als ontwikkelingssamenwerking, empowerment en bilaterale samenwerking opnieuw belichten vanuit een hedendaagse globale optiek, waarin de migratiestromen meer zeggen over bevolkingen dan de staatsgrenzen.

Migratie kan opportuniteiten inhouden, verrijking zijn, tot demografische bijsturing leiden, … Migratie kan gezien worden als een dynamische invloedsfactor op soevereiniteit, met een flexibele definitie van de natiestaat als gevolg, zonder daarom de democratie op te geven.

Hoe dan ook is Vlaanderen van traditie een gastvrij land, een sociale democratie waarin het ‘anders zijn’ gerespecteerd wordt. En Vlaanderen is bovenal van oudsher een voorvechter van menswaardigheid. Laat ons die traditie behouden en naar menswaardige oplossingen zoeken.

Dieter Wijffels,
sociobioloog, etholoog, sociaal en cultureel antropoloog
lesgever Nederlands tweede taal bij CBE Antwerpen