Studievoormiddag GAS boetes

Posted by & filed under .

Wanneer:
8 mei 2013 @ 09:00 – 12:30
2013-05-08T09:00:00+02:00
2013-05-08T12:30:00+02:00

GAS nee bedankt klein

Informatiedag

‘GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES’

Woensdag 8 mei 2013, van 9u00 tot 12u30

Pianofabriek, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) halen volop de actualiteit. De federale meerderheidspartijen staan op het punt een wetsvoorstel door te drukken, dat o.m. de minimumleeftijd om voor GAS in aanmerking te komen drastisch verlaagt. Vanuit het middenveld, vanuit de jeugdverenigingen, vanuit de magistratuur en nu ook vanuit de Waalse regering komt er protest.

Bovendien zijn op gemeentelijk vlak de vers verkozen gemeentebesturen volop hun huiswerk aan het maken. Hun opdracht: een beleidsplan opstellen voor de komende zes jaar. Veiligheid, openbare orde en GAS maken uiteraard deel uit van die planning. Belangrijk om op te merken: geen enkele gemeente is verplicht gemeentelijke administratieve sancties uit te werken.

Kortom, GAS staan ter discussie en het thema is te belangrijk om enkel aan politici over te laten.

Voorlopend op een veelheid aan initiatieven rond GAS, organiseert een tweetalig samenwerkingsverband, bestaande uit Masereelfonds, de Liga voor Mensenrechten, la Ligue des Droits de l’Homme, D’Broej, F.C.J.M.P., Het Werkt! Ça Marche!, COMAC, Curieus Brussel, AMO Samarcande, AMO Rhytme alvast een informatieve voormiddag over Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Volgend programma wordt aangeboden vanaf 9u30:

GAS doorgelicht (tweetalig, simultaan vertaald)

Wat zijn ‘gemeentelijke administratieve sancties’? Hoe worden ze toegepast? Wat staat er in de aanvullende wetgeving die momenteel in het parlement op tafel ligt? Zijn GAS het geschikte instrument om de kwalen te bestrijden waarvoor ze bedoeld zijn? En welke fundamenteel democratische en juridische bezwaren kunnen ertegen worden ingebracht? Twee vooraanstaande juristen trachten een antwoord te formuleren op deze vragen.

Caroline DE GEEST – stafmedewerkster bij Liga voor Mensenrechten

Emmanuel LAMBERT – Juriste de la Ligue des droits de l’Homme

GAS : Jongeren in gevaar ? (Franstalig)

De Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn een middel in de strijd tegen de zogenaamde overlast. Maar wat is dat eigenlijk overlast? In welke mate gaat deze wet in tegen de basisprincipes van het Franstalig decreet rond jeugdhulp? Wat zijn de rechten van een jongere die met een GAS werd bedacht en hoe kan men ze helpen?

Marc DE KOKER – Directeur AMO Rhytme

Justine MASSAUX – Animatrice AMO Samarcande

Eerste Hulp Bij GAS (tweetalig, simultaan vertaald)

Wat doe je als je met een administratieve sanctie bedacht wordt? Waar moet je op letten als je gesanctioneerd wordt voor het voeren van sociale actie in de publieke ruimte? Is er beroep mogelijk? Wat gebeurt er als je weigert de opgelopen sanctie op te volgen?

Juristen van Progress Lawyers Network

De repressieve samenleving (in het Nederlands)

Waarom pakt de politiek nu massaal uit met ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’? Is repressie het enige antwoord om ordentelijke gebruik van openbare ruimte mogelijk te maken? Is GAS een uiting van een groeiende onverdraagzaamheid, die op termijn ‘samenleven’ onmogelijk maakt? Wat kan het middenveld doen om deze trend te keren?

Bleri LLESHI – Politiek filosoof

GAS wandeling (Franstalig)

Tijdens deze wandeling gaan we dieper in op de technische aspecten van de GAS-wetgeving en de rol van de gemeentelijke diensten. Wie zijn de vaststellende ambtenaren en wat is hun werk? Wat doet de sanctionerende ambtenaar? Is het GAS-systeem onderworpen aan een economische logica?

Een tweede aspect dat benaderd wordt is de vraag: van wie is de publieke ruimte? Wie gebruikt ze voor wat? Hoe publiek is de stedelijke ruimte?

Cory POTTS – criminoloog ULB

De studievoormiddag is in de eerste plaats bedoeld voor de professionelen uit de jeugd-, welzijns- en (sociaal-)culturele sector. Deelname is gratis, en in de prijs is koffie en ’s middags een broodje inbegrepen.

Alles heeft plaats in de Pianofabriek, Fortstraat 35 A, 1060 Brussel, op woensdag 8 mei 2013, tussen 9u00 en 12u30.

Vooraf inschrijven wordt op prijs gesteld: info@nl-fr.be