Home

Posted by .

471333_304483429648031_1875359910_o
Occupy Antwerp blijft werken aan radicale maar positieve veranderingen voor de wakkeren in onze samenleving.

Wij blijven strijden voor een echte democratie, voor en door het Volk!

Wij keren ons tegen de banken, de multinationals, de militaire industrie en tegen de politiekers, door u verkozen, maar waarvan er velen voor de 1%  werken.

Occupy Antwerp blijft strijden vóór meer natuur en tegen bomenkap, vervuiling en fijn stof.

Wij willen ook de sluiting van oude wrakkige kerncentrales en wij willen groene energie.

Wij dulden geen voedselverspilling meer en ijveren dat deze resterende voeding naar dak- en thuislozen gaat en naar mensen die in armoede leven.

Door de inzamelingen, tijdens onze Acties, werden al vele mensen geholpen die dakloos zijn of in moeilijke omstandigheden leven.

Occupy Antwerp laat deze wantoestanden zien en plaatst daar oplossingen tegenover!

Wij hebben een Volxkeuken, Optredens, Vloerkranten, Actualiteit en Informatie, Petities,

Plezier, Warmte en Makstolerantie !

Occupy Antwerp staat elke Zaterdag op het plein, op zonnige dagen én in guur weer. Je hoeft geen anarchist of hippie te zijn om je aan te sluiten… 😉 Wij ontvangen iedereen met warmte en open armen ! Onze beweging heeft mensen met alle soorten beroepen, uit vele soorten categorieën, kortom Occupy Antwerp heeft alle kleuren van de Regenboog.

De Occupy Beweging is en blijft steeds onafhankelijk van politieke partijen, bedrijven…en ver uit de buurt van commerciële doelstellingen.

Occupy Antwerp blijft verder Acties voeren, wij zijn een standvastige beweging die weet dat een andere samenleving en een betere wereld mogelijk zijn.

Samen kunnen we Prachtige en Fantastische dingen realiseren.

We are the 99%  , We Are One !